Wet kopen op afstand

Sinds 1 februari 2001 is de Wet “Kopen op Afstand” van kracht. Door deze wet hebben consumenten een betere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien of gesproken. De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de Wet Kopen op Afstand opgenomen:

 • Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode aanmelden voor retour, waarbij ze daarna nogmaals een perioe van 14 dagen hebben om het product daadwerkelijk retour te sturen. De consument betaald alleen de portkosten voor het retour sturen van de producten. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
 • Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden.  Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode van 14 dagen terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 14 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

De afkoelingsperiode geldt niet bij:

 • Aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt;
 • Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen, zoals eten en drinken;
 • Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;
 • Financiële diensten, weddenschappen en loterijen;
 • Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

Klachten:
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar marck@silersshop.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:

De verkoper is verplicht de volgende gegevens te verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:

 • Zijn identiteit en bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres
 • De belangrijkste kenmerken van het product
 • De prijs van het product (inclusief alle belastingen)
 • Indien van toepassing, de kosten van aflevering
 • Wijze van betaling, aflevering of uitvoering
 • Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode
 • De eventuele geldigheidsduur van het aanbod
 • De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement

De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:

 • De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren).
 • Het bezoekadres van de leverancier
 • Gegevens betreffende eventuele garantie
 • Indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

Bron: WebWinkelwijzer